مجموعه تجاری خطی گلدن سیتی

شرح پروژه مجموعه تجاری خطی گلدن سیتی

این مجموعه در قسمتی از اراضی سایت شمالی مجموعه گلدن سیتی قشم و در امتداد خیابان مجاور سایت به صورت خطی طراحی و احداث شده است.
شکل‌گیری مجموعه از اختلاف تراز ۶ متری میان سایت شمالی شهر طلایی و خیابان مجاور آن به طول ۳۳۰ و عمق ۱۰ متر حاصل شده. با توجه به اهمیت برقراری دسترسی پیاده از برج های مسکونی واقع در سایت شمالی به خیابان مجاور سایت پروژه به صورت بلوک‌های مجزا با طول ۵۰ متر طراحی گردیده و در حدفاصل بلوک ها مسیر دسترسی پیاده به سایت شمالی از طریق پله‌های عریض(با نقش فضای تجمعی عمومی) جانمایی شده است. بام این بلوک های تجاری نیز بواسطه هم‌تراز بودن با کف سایت شمالی به صورت سبز دیده شد. طراحی نمای مجموعه به صورتی است که با خطوط سینتیک(پویا) و مواج حس حرکت را در امتداد مجموعه تجاری بوجود می‌آورد.

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: تجاری اداری
مساحت زمین:

۱۱ هزار مترمربع

زیربنا:

۱۰ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۱

کارفرما:

نیلی آبی قشم

وضعیت پروژه:

درحال بهره برداری