مجتمع تجاری گلدن سیتس

“مرکز خرید با ۳۷۰,۰۰۰ مترمربع زیربنای تجاری، فرهنگی، ورزشی و تفریحی، به‌همراه پلازای مرکزی، در مرکز شهر قشم به‌گونه‌ای طراحی شده پیوند‌ دهنده بافت مسکونی شهر در قسمت شرقی به بافت تجاری-اداری در بدنه غربی می‌باشد..

MIXED USE
هتل 5 ستاره زیگورات قشم

اولین هتل پنج ستاره شهر قشم، در ۲۵طبقه با ۱۱۰متر ارتفاع که با چرخش طبقات حول محور خود طراحی شده و برجی رقصان و مجسمه‌گون را به‌عنوان یکی از نمادهای شهر قشم معرفی می‌کند.

HOTEL
مجتمع ورزشی گلدن سيتی

با زیربنای ۵ هزار مترمربع که با لغزش فضاها بر روی یکدیگر در زمینی محدود، شکل گرفته‌است. به جهت کنترل نفوذ نور در فضاها و تطابق اقلیمی، جداره ساختمان دو پوسته طراحی شده است.

SPORT COMPLEX
مجتمع اداری گلدن سيتی

برج اداری با زیربنای ۱۵هزار مترمربع به شکل استوانه‌ به گونه‌ای طراحی شده که دید پاناروما به سمت دریا را در اختیار اکثر واحدهای اداری قرار داده‌است.

OFFICES
مجتمع مسکونی سایت مركزی گلدن سيتی

استراتژی طراحی این مجتمع، برای دست‌یابی به سبکی و تنوع فضایی و حجمی، بازی و تقابل توده و فضاهای تهی است. چینش فضاهای دسترسی به گونه‌ای است که بالاترین کوران هوایی را در خود داشته باشد.

RESIDENTIAL
مجتمع مسکونی سایت شمالی گلدن سيتی

بلوک‌های مسکونی‌ در این مجتمع به‌ واسطه عرض کم زمین و همچنین تأمین بهترین دید به سمت دریا به صورت شمالی-جنوبی جانمایی شده و جهت جلوگیری از سایه‌اندازی و اشرافیت، برج‌ها به صورت یک در میان به سمت شرق و غرب جابه‌جا شده اند.

RESIDENTIAL
مجتمع آموزشی پسرانه گلدن سيتی

در این مجتمع، چرخش فضاهای آموزشی حول حیاط مرکزی و حرکت پله‌های آمفی‌تاتر مجموعه به سمت بالا،علاوه بر برآورده ساختن نیازهای اقلیمی و ایجاد کوران هوا، دیدی مناسب از حیاط به فضای سبز اطراف ایجاد می‌نماید.

EDUCATIONAL