مجتمع تجاری اداری مروارید فسا

شرح پروژه مجتمع تجاری اداری مروارید فسا

مجموعه تجاری اداری مروارید با زیر بنای ۲۰ هزار متر مربع شامل ۲ طبقه زیر زمین، همکف و ۲ طبقه در قسمت تجاری و ۸ طبقه در قسمت اداری، در محل ساختمان قدیم شهرداری در مرکز شهر فسا طراحی شده است.
شکل و ابعاد زمین، سطح اشغال ۱۰۰%، خواست کارفرما مبنی بر استفاده از حداکثر تراکم ساختمانی و در نهایت نحوه ایجاد دسترسی ‌از معابر مجاور، منتج به شکل گیری فرم اولیه مجتمع شده است. جابجا کردن کنسول طبقات اول و دوم تجاری فرم نهایی طبقات تجاری را شکل داده، طبقات اداری نیز با دسترسی و لابی مستقل بر روی طبقات تجاری با کمی جابه‌جایی در بدنه جنوبی نمای پروژه، تفاوت کاربری خود را آشکار می سازد.
ورودی‌های کاملاً شفاف مجموعه تجاری به تنهای نقش دعوت کنندگی به داخل مجموعه را بر عهده داشته و جانمایی فضای تهی(ووید) مجاور این جداره سبب شده تا بیرون و درون مجموعه هرچه بیشتر به هم دوخته شده و عمق دید به مجموعه را دوچندان نماید.

مشخصات پروژه

موقعیت: فارس - فسا
کاربری: تجاری اداری
مساحت زمین:

۵ هزار مترمربع

زیربنا:

۲۰ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۳

کارفرما:

شرکت پارس رهاب شیبکوه

وضعیت پروژه:

در حال بهره برداری