فرهنگسرای شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه فرهنگسرای شهر جدید هشتگرد

هدف از طراحی این مرکز ایجاد فضایی براساس نمادها، مفاهیم و اصول ریشه‌‌ای معماری کهنمان شکل گرفته است.از آنجائیکه ایجاد تعالی و سیر به سوی آسمان از مفاهیم بنیادی عرفان ایرانی اسلامی است، ایده این طرح به این صورت شکل گرفته و طراحی مجموعه براساس نیازهای برنامه فیزیکی، اصول معماری ایرانی و مبانی معماری پایدار(بام سبز و …) ادامه یافت.

مشخصات پروژه

موقعیت: استان البرز - شهر جديد هشتگرد
کاربری: فرهنگی ورزشی
مساحت زمین:

۲ هکتار

زیربنا:

۲۲ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۸۹

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد