نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه شماره۵ خط۱ قطار شهری تبریز و حومه

شرح پروژه نظارت عالیه و کارگاهی ایستگاه شماره۵ خط۱ قطار شهری تبریز و حومه

مشخصات پروژه

موقعیت: تبريز
مساحت زمین:

۱۱۰۰۰مترمربع

زیربنا:

۸۵۰۰ مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۰-۱۳۹۴

کارفرما:

سازمان قطار شهری تبریز و حومه

وضعیت پروژه:

در حال بهره‌برداری