مجموعه شهری گلدن سیتی قشم

شرح پروژه مجموعه شهری گلدن سیتی قشم

مجموعه شهری گلدن سیتی قشم در سایتی به مساحت ۲۵ هکتار در مرکز شهر قشم و در محل اراضی فرودگاه قدیم این شهر با ترکیبی از انواع کاربری‌هاک مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، درمانی و خدماتی در سه سایت شمالی، مرکزی و جنوبی طراحی شده است. سایت شمالی به مساحت ۳ هکتار، شامل ۵ برج مسکونی ۱۲ تا ۱۵ طبقه، برج ۱۶ طبقه اداری، مجموعه تجاری خطی و مجتمع درمانی می باشد. سایت مرکزی به مساحت ۱۰هکتار، مجتمع چند عملکردی به زیربنای ۳۵۰۰۰۰ مترمربع را در خود جای داده است. این مجتمع شامل چهار بلوک ساختمانی و پلازای مرکزی می باشد. سایت جنوبی به مساحت ۱۲ هکتار، شامل ۱۲ برج مسکونی ۱۲ تا ۲۰ طبقه بهمراه دو مجموعه آموزشی و مجتمع ورزشی درون فضای سبز عمومی وسیع قرار دارد. نحوه قرارگیری برج‌ها به شکلی است که بیشترین استفاده از اقلیم منطقه شده و همچنین سلسله مراتب دسترسی در آن رعایت می‌گردد به شکلی که هر چهار بلوک یک همسایگی بزرگ و بعد دو بلوک مجاور همسایگی کوچک‌تر و هر برج برای خود محیط همسایگی خصوصی را داراست. به منظور احترام به بافت همسایگی شهری و همچنین ایجاد خط آسمان، ساختمان‌ها در دو سوی سایت (شمالی و جنوبی) مرتفع و به سمت مرکز کوتاه شده و همچنین به سمت بافت مسکونی نیز از ارتفاع آنها کاسته می‌شود.

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
مساحت زمین:

۲۵ هکتار

زیربنا:

۱ میلیون مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۱-۱۳۹۴

کارفرما:

نیلی آبی قشم