مجموعه شهری محور ایران باستان

شرح پروژه مجموعه شهری محور ایران باستان

مشخصات پروژه

موقعیت: استان البرز - شهر جديد هشتگرد
مساحت زمین:

۱۵ هکتار

زیربنا:

۷۰۰۰۰۰ مترمربع

سال طراحی:

۱۳۸۷

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد