مجتمع مسکونی سایت جنوبی گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع مسکونی سایت جنوبی گلدن سیتی

این مجتمع مسکونی شامل ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۸ برج ۱۵ تا ۲۰ طبقه در سایت جنوبی مجموعه گلدن سیتی قشم طراحی شده است.
ساختمانهای این مجموعه به صورت واحد های همسایگی در میان فضای سبز وسیع مجموعه جانمایی شده اند. در شکل‌گیری ایده‌های طراحی این مجموعه فاکتورهای اقلیمی و بصری و همچنین درهم تنیدگی بافت مسکونی و بافت شهری همجوار بیشترین تأثیر را داشته است. جهت‌گیری بلوک‌ها به شکلی است که بیشترین دید ممکن از شرق به سمت دریا و از غرب به سمت بافت شهری و همچنین فضای سبز مجموعه را داشته باشد. فرم بلوک‌های مسکونی به شکل تراسه با عقب‌نشینی در ارتفاع طراحی شده که هم تنوع بصری و احترام به بافت مسکونی کوتاه مرتبه همجوار را فراهم آورد و هم محلی برای استفاده ساکنین از جذابیت‌های بصری جزیره در ارتفاع. جهت قرارگیری تراس‌ها به شکلی است که دریافت باد مطلوب و تهویه فضاهای درونی به بهترین شکل به صورت طبیعی صورت گیرد. قرارگیری بلوک‌ها در مقابل یکدیگر از سرعت باد غالب می‌کاهد و فضاهای مستقر میانی را محیطی مناسب برای‌ ساکنین محترم و شهر را به وجود آورد.

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: مسکونی
مساحت زمین:

۱۲ هکتار

زیربنا:

۲۳۰ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۲-۱۳۹۴

کارفرما:

نیلی آبی قشم

وضعیت پروژه:

پایان طراحی