مجتمع آموزشی شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه مجتمع آموزشی شهر جدید هشتگرد

در طراحی این مجموعه چالش، ایجاد یک کل واحد و در عین حال، تفکیک فضاهای آموزشی فرهنگی از فضاهای خوابگاهی دانش‌آموزان از یکدیگر بود. لذا سعی شد که مجموعه هرچه بیشتر بر رویزمین در پنج طبقه گسترده گردد و بواسطه شیب زمین با لغزش حجم‌ها بر روی یکدیگر، حیاط‌های سبز در ارتفاع ایجاد شود. بخش‌های اداری و اسکان مدیریت و مدرسین به عنوان حد واسط فضای آموزش فرهنگی و خوابگاهی در نظر گرفته شد که علاوه بر جدا ساختن این دو بخش، نقش کنترل کننده نیز دارا باشد. فضاهای عمومی نظیر سالن‌های ورزشی، اجتماعات، کتابخانه و …. در یک حجم جداگانه به‌وسیله پل به بخش آموزشی متصل گردیده است.

مشخصات پروژه

موقعیت: استان البرز - شهر جديد هشتگرد
مساحت زمین:

۱۰ هزار مترمربع

زیربنا:

۵ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۸۸

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد