طرح احیاء و ساماندهی رودخانه وردآورد تهران

شرح پروژه طرح احیاء و ساماندهی رودخانه وردآورد تهران

رودخانه وردآورد از ارتفاعات شمال تهران از غربی‎ترین نقطه آن در منطقه ۲۲ آغاز و به رودخانه کرج منتهی می‌گردد. طرح احیاء و ساماندهی این رودخانه و قنوات محدوده آن، در راستای طرح مدیریت جامع احیاء و ساماندهی رودخانه‌ها و قنوات شهر تهران و مطابق ماده ۶۰ برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران با هدف ایمن‌سازی رودخانه­ها و مسیل­ها، بهبود اکوسیستم شهری در محدوده حریم اکولوژیکی، فرهنگ‌سازی و هوشیارسازی اجتماعی نسبت به مسائل زیست‌­محیطی و برقراری ارتباط شهر، شهروندان و رودخانه، احیاء جریان کمی و کیفی پایه و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و بهبود و نوسازی بافت فرسوده آغاز گردید. بر این اساس به‏‌منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در طرح، طرح‌ریزی و رویکرد برخورد با حضور آب در شهر، از دو دیدگاه مهندسی رودخانه و شهرسازی مورد توجه قرار گرفت. در تخصص مهندسی، خصوصیات رودخانه از جمله مباحث مربوط به کیفیت و کمیت آب رودخانه، منابع تغذیه کننده رودخانه، حوضه آبریز رودخانه، مسائل زمین‌شناسی و ژئوتکنیک، سیلاب واریزه­ای و … مورد بررسی قرار گرفته و در تخصص شهرسازانه تلاش می‌شود ارتباط بین رودخانه و محیط­های شهری و میزان تاثیر و تاثر هر یک بر دیگری ارزیابی ‎گردد. در پایان این مطالعات با توجه به اهداف و طرح راهبردی کلان رودخانه وردآورد، اصول و رهنمودهای اصلی طراحی ارائه شده و سپس طرح مفهومی برای رودخانه وردآورد، در بخش‎های حرکت و دسترسی، کاربری اراضی تهیه می‏گردد. علاوه بر آن اصول و رهنمودهای طراحی فضاهای همگانی، طراحی فرم کالبدی و منظر شهری نیز جهت نیل به اهداف و چشم‌اندازهای تدوین شده ارائه خواهد شد.

مشخصات پروژه

موقعیت: تهران
کاربری: طراحی شهری
مساحت زمین:

۷۰۰ هکتار

سال طراحی:

۱۳۹۴-۱۳۹۵

کارفرما:

سازمان فنی و مهندسی شهرداری تهران

وضعیت پروژه:

پایان طراحی