بازنگری طرح جامع شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه بازنگری طرح جامع شهر جدید هشتگرد

شهر جدید هشتگرد با وسعت تقریبی ۴۵۰۰ هکتار یکی از مهم‌ترین شهرهای جدید ایران است که به منظور جذب ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت منطقه شهری تهران در مجاورت آزادراه کرج قزوین احداث شده است. با مطرح شدن موضوع اسکان جمعیت تحت عنوان مسکن مهر، بازنگری طرح جامع این شهر در دستور کار این مهندسان مشاور قرار گرفت. از آنجا که در طرح مسکن مهر برای شهر جدید هشتگرد حدود ۵۰ هزار خانوار پیش‌بینی شده بود، لذا این مهندسان مشاور حداکثر تلاش خود را به منظور برقراری تعادل منطقی میان جمعیت و خدمات به عمل آورد. حاصل این تلاش، حفظ و گسترش ساختار کالبدی شهر به نحو مطلوبی بود. تعادل مناسبی میان جمعیت و خدمات مورد نیاز ایشان برقرار گشت و با اعمال ضوابط ساخت و ساز تلاش گردید تا تمامی ساکنان شهر از امکانات و شرایط طبیعی مناسب برخوردار گردند. در بازنگری طرح جامع شهر علیرغم فرم تپه ماهوری بستر شهر، امکانات اجرائی به نحوی مورد توجه قرار گرفت که طرح مذکور همراه با تأسیسات شهری مورد نیاز به سهولت به اجرا درآمد.

مشخصات پروژه

موقعیت: استان البرز - شهر جديد هشتگرد
مساحت زمین:

۴۵۰۰ هکتار

سال طراحی:

۱۳۸۸ -۱۳۸۵

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد