آماده سازی اراضی توسعه شمالی شهر جدید پردیس

شرح پروژه آماده سازی اراضی توسعه شمالی شهر جدید پردیس

این اراضی در بخش شمالی شهر جدید پردیس و در فاز ۴ شهر واقع شده است. با توجه به مصوبات طرح جامع، الگوی اسکان در این محدوده در قطعات تفکیکی تک خانواری به صورت تراکم خیلی کم و باغ مسکونی درنظر گرفته شده است. چالش خاص این پروژه شیب زیاد اراضی در این قسمت از شهر و شکل خاص اراضی اختصاص یافته به این پروژه بوده است. طرح آماده‌سازی این اراضی در دو مرحله تهیه و ارائه شد. در اولین مرحله پیشنهادات طرح جامع بر اراضی طرح منطبق شد و بنا بر نیاز تغییراتی در طرح اعمال گردید به نحوی که امکان اجرای پیشنهادات ارائه شده فراهم گردد. در این مرحله تلاش گردید تا طرح به نحوی بر زمین انطباق یابد که ضمن افزایش امکان اجرای آن، هماهنگی طرح با پیشنهادات طرح جامع نیز حفظ شده و از بروز مغایرت اساسی پرهیز شود. طراحی دومین مرحله آماده‌سازی در این پروژه با همکاری همزمان اعضای تیم‌های طراحی شهری و سیویل به گونه‌ای صورت گرفت که علیرغم شیب زیاد زمین دسترسی به داخل قطعات به نحو مناسبی تامین گشت و همزمان با کمترین حجم عملیات خاکی اجرای معابر نیز ممکن شد. با اتمام مطالعات و تهیه طرح اجرائی شبکه ارتباطی، طراحی شبکه تاسیسات زیربنایی شامل طراحی شبکه توزبع آب و شبکه جمع‌آوری فاضلاب آغاز و طرح نهایی به شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شد.

مشخصات پروژه

موقعیت: استان تهران - شهر جديد پرديس
مساحت زمین:

۱۲۰ هکتار

سال طراحی:

۱۳۸۴-۱۳۸۹

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید پردیس