مجتمع تجاری گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع تجاری گلدن سیتی

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: تجاری اداری
مساحت زمین:
زیربنا:
سال طراحی:
کارفرما:
وضعیت پروژه: