مجتمع اداری گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع اداری گلدن سیتی

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: تجاری اداری
مساحت زمین:
زیربنا:
سال طراحی:
کارفرما:
وضعیت پروژه: