مجتمع آموزشی پسرانه گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع آموزشی پسرانه گلدن سیتی

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: آموزشی درمانی ,
مساحت زمین:
زیربنا:
سال طراحی:
کارفرما:
وضعیت پروژه: