مجتمع مسکونی سایت مرکزی گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع مسکونی سایت مرکزی گلدن سیتی

این مجتمع مسکونی شامل ۵۰۰ واحد مسکونی با ۴ برج ۱۳طبقه است در سایت مرکزی مجموعه گلدن سیتی قشم طراحی شده است.
استراتژی طراحی این مجموعه، برای دست‌یابی به سبکی و تنوع فضایی و حجمی، بازی و تقابل توده و فضاهای تهی است. همچنین چینش فضاهای دسترسی به گونه‌ای است که با توجه به اقلیم پروژه بالاترین کوران هوایی را در خود داشته باشد و رطوبت را به حداقل ممکن برساند.

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: مسکونی
مساحت زمین:

۲ هکتار

زیربنا:

۷۰ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۲-۱۳۹۱

کارفرما:

نیلی آبی قشم

وضعیت پروژه:

پایان طراحی