مجتمع آموزشی پسرانه گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع آموزشی پسرانه گلدن سیتی

مجتمع آموزشی پسرانه گلدن سیتی به همراه واحدهای تجاری خواسته شده از سوی کارفرما، مجموعه متراکمی را ایجاد می‌نماید که در عین همنشینی کاربری‌های متفاوت از پیوستگی و یگپارچگی حجمی، برخوردار باشد.
زمین پروژه از سه ضلع شمال – غرب و جنوب محصور به خیابان و از ضلع شرقی به محوطه سایت مسکونی مجاور محدود می‌گردد. با استفاده از وضعیت توپوگرافی در دسترسی‌های پیرامون به داخل سایت نیاز به ورودی‌های مجزا (ورودی پارکینگ- ورودی تجاریها – ورودی دبستان و ورودی دبیرستان) در ترازهای متفاوت مرتفع گردید. با توجه به اقلیم گرم و مرطوب و نیاز به فضای باز، در مجتمع آموزشی حیاط مرکزی شکل می‌گیرد که توده حجمی مانند حلقه‌ای آن‌را در بر می‌گیرد. پله‌های موجود در فضای سالن اجتماعات حلقه شکل گرفته را به سمت بالا حرکت می‌دهد تا در نهایت به ابتدا متصل شود و در عین حال دید بصری از حیاط دنج مرکز از زیر سالن به بیرون مهیا گردد.

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: آموزشی درمانی ,
مساحت زمین:

۵ هزار مترمربع

زیربنا:

۵ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۴

کارفرما:

نیلی آبی قشم

وضعیت پروژه:

پایان طراحی