مدرسه مرکز محله شهر جدید هشتگرد

شرح پروژه مدرسه مرکز محله شهر جدید هشتگرد

در این مدرسه هر یک از عملکردها (آموزشی، ورزشی، اداری) در حجم‌های مکعبی جداگانه از همدیگر متمایز شده اند. حجم بخش عمومی و اداری حدواسط و اتصال دهنده در بخش آموزشی و ورزشی است که قابلیت کنترل آسان هم بر روی این دو بخش و عبور و مرور مدرسه را داشته باشد. همچنین فضایی مسقف جهت استراحت دانش‌آموزان طراحی شده که به صورت چند منظوره عمل کرده و قابلیت اجرای مراسم مختلف را در خود دارد.

مشخصات پروژه

موقعیت: شهر جديد هشتگرد - مركز محله ناحيه 1 منطقه 4
مساحت زمین:

۵ هزار مترمربع

زیربنا:

۳ هزار مترمربع

سال طراحی:

۱۳۸۸

کارفرما:

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

وضعیت پروژه:

پایان طراحی