مجتمع تجاری رامفر

شرح پروژه مجتمع تجاری رامفر

طراحی مرکز خرید رامفر با عملکردهای تجاری، تفریحی، ورزشی و فرهنگی در ۸ طبقه با زیربنای ۳۶۰۰۰ مترمربع انجام شده است.
به منظور ارتقا کیفی حجم ساختمان، جداره های خارجی از معابر اطراف فاصله گرفته تا ضمن ایجاد فضای باز شهری در مجاورت مجتمع، حس بصری ساختمان از منظر معابر مجاور آن ارتقا یابد.
چرخش و جابجایی باکس‌های تجاری در طبقات، ضمن رعایت تراکم، فضاهای کنترل نشده سبزی را ایجاد می‌نماید که با فراهم کردن فضاهای تجمع، کشش و جذابیت آن بالاتر رود.
استفاده از مصالح آینه‌ای استیل به‌همراه المان‌های مدولار متصل در جداره‌های نما، همواره‌ انعکاس‌های متنوعی از بدنه ساختمان ایجاد می‌نماید و به پویایی بیشتر آن می‌افزاید.

مشخصات پروژه

موقعیت: تهران
کاربری: تجاری اداری
مساحت زمین:

۶۱۵۰ مترمربع

زیربنا:

۳۶۸۰۰ مترمربع

سال طراحی:

۱۳۹۴

کارفرما:

موسسه خیریه رامفر

وضعیت پروژه:

کانسپت