طرح تفصیلی اراضی ۱۵۰ هکتاری بندرعباس

شرح پروژه طرح تفصیلی اراضی ۱۵۰ هکتاری بندرعباس

اراضی ۱۵۰ هکتاری جنوب آزادراه خلیج فارس که بخشی از آن در محدوده شهر بندرعباس و بخش دیگر آن در حریم این شهر استقرار یافته، بعنوان یکی از محدوده‌های اولویت‌دار به منظور بازیافت اراضی درون شهری و توسعه درون‌زا شهر بندرعباس می‌باشد. این محدوده به دلیل اهمیت احداث آزادراه به عنوان کمربند شمالی شهر و اهمیت استراتژیک آن در اتصال و برقراری ارتباط شرقی غربی شهر و نیز وجود اراضی رها شده و بایر که می تواند قابلیت تخصیص کاربری‌های موردنیاز سکونتی و خدماتی داشته باشد، حائز اهمیت است. همچنین علاوه بر موارد یاد شده وجود سکونتگاه‌های غیررسمی که بخشی از این محدوده را به تصرف خود درآورده است از جمله عواملی است که ضرورت تهیه طرح تفصیلی را برای این محدوده ضروری نموده است. بنابراین طرح تفصیلی محدوده با هدف بازیافت و استحصال اراضی شهری، تخصیص واحدهای مسکونی به ازای سکونتگاه‎های غیررسمی، تغییر پهنه‎بندی طرح جامع، تدقیق محدوده شهر در محدوده مورد مطالعه و پیش‎بینی کاربری‎ها و فضاهای عمومی شهری در دستور کار این مهندسین مشاور قرار گرفت. در پیشنهادات شبکه‌ خیابان‌های این طرح توجه به اصول طراحی نظیر اتصال به شبکه معابر همجوار طرح، حفظ و رعایت فاصله مناسب تا آزادراه، رعایت سلسله مراتب حرکت و دسترسی و تبعیت از شیب طبیعی زمین مدنظر قرار گرفت. پیشنهادات نحوه استفاده از اراضی نیز در راستای تبدیل اراضی با عرض کم همجوار با آزادراه به پارک‌های خطی، تبدیل اراضی وسیع‌تر ضمن رعایت حریم آزادراه به محدوده‌های مسکونی، تبدیل اراضی نخلستان موجود، ضمن حفظ درختان موجود در آن به کوی‌های مسکونی، پیش‌بینی خدمات جهت رفع نیازهای ساکنین ارائه گردید.

مشخصات پروژه

موقعیت: بندرعباس
مساحت زمین:

۱۵۰ هکتار

سال طراحی:

۱۳۹۱-۱۳۹۴

کارفرما:

اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان