مجتمع ورزشی گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع ورزشی گلدن سیتی

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: فرهنگی ورزشی
مساحت زمین:
زیربنا:
سال طراحی:
کارفرما:
وضعیت پروژه: