مجتمع مسکونی سایت مرکزی گلدن سیتی

شرح پروژه مجتمع مسکونی سایت مرکزی گلدن سیتی

مشخصات پروژه

موقعیت: قشم
کاربری: مسکونی
مساحت زمین:
زیربنا:
سال طراحی:
کارفرما:
وضعیت پروژه: